top of page

Zakup nieruchomości kredytem firmowym

Zaktualizowano: 22 sty

Przedsiębiorstwo - aby działać i rozwijać się - bardzo często potrzebuje nieruchomości. Lokal, budynek czy grunt można wynająć lub wydzierżawić, ale można też kupić. Taki zakup wymaga sporych środków. Jeśli firma nie dysponuje wystarczającą ilością gotówki lub woli przeznaczyć posiadane aktywa na obrót, może skorzystać z finansowania zewnętrznego. Jedną z prostszych opcji finansowania kupna nieruchomości firmowy kredyt hipoteczny.


Zakup nzakup-nieruchomosci-kredytem-firmowymieruchomości przez firmę – od czego zacząć?


Przed transakcją warto sprawdzić dostępne informacje o danym gruncie lub budynku:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wskazuje między innymi: jakie jest przeznaczenie danego terenu (mieszkaniowe czy usługowe), co i w jaki sposób można wybudować na działce, jakie są plany dotyczące infrastruktury drogowej i technicznej, co może powstać w pobliżu nieruchomości, czy obowiązują restrykcje związane z ochroną środowiska, czy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

Jeśli nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy sprawdzić decyzję o warunkach zabudowy dla danej działki.

2) Ewidencja gruntów i budynków zawiera informacje dotyczące:

*gruntów - położenie, granice, powierzchnia, rodzaj, klasa bonitacyjna, oznaczenie ksiąg wieczystych, *budynków – położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe, ogólne dane techniczne, *lokali – położenie, funkcje użytkowe, powierzchnia użytkowa.

3) Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pozwala poznać szczegóły dotyczące stanu prawnego nieruchomości wraz z potencjalnymi ograniczeniami lub zobowiązaniami.


Firmowy kredyt hipoteczny – co warto o nim wiedzieć?


Po wyborze nieruchomości, trzeba zastanowić się sfinansować inwestycję. Produkt hipoteczny dla firmy udzielany jest między innymi na:

- zakup lokalu, budynku, działki budowlanej, innej nieruchomości, która będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej,

- budowę biurowca, lokalu usługowego, magazynu, hali produkcyjnej lub magazynowej, - remont, modernizację, rozbudowę posiadanych budynków i pomieszczeń,

- przeniesienie kredytu związanego z finansowaniem nieruchomości z innego banku.

*Z reguły wymagany jest wkład własny. Zwykle od 20 do 30% wartości inwestycji.

*Jeżeli firma jest płatnikiem podatku VAT, środki na inwestycję można uzupełnić pożyczką obrotową na zapłatę podatku. Po zwrocie VAT-u produkt obrotowy można spłacić.

*Prowizję, opłaty bankowe, składki za ubezpieczenie i raty odsetkowe można wliczyć w koszty prowadzonej działalności.

*Maksymalny okres spłaty to najczęściej 15-20 lat.

*Dostępne są opcje spłaty w ratach równych, malejących, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, według oprocentowania zmiennego lub okresowo stałego.

*Podstawowym zabezpieczeniem zobowiązania jest hipoteka.

*Warunki, które firma powinna spełniać to: staż działalności od 12 lub 24 miesięcy, zdolność kredytowa, brak zaległości wobec ZUS i US, dobra historia spłaty innych zobowiązań.26 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page