top of page
kredyt walutowy_edited.jpg

Kredyt walutowy - dla kogo

Kredyt walutowy przeznaczony jest dla osób zarabiających w walucie innej niż PLN. Obecnie na naszym rynku dostępne jest finansowanie w EUR, NOK i SEK.
Dochód musi pochodzić z umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub marynarskiego, Powinien trwać od minimum 6 /12/ 24 miesięcy - w zależności od rodzaju umowy i banku kredytującego.  Może wpływać na konto w PL lub kraju, gdzie jest uzyskiwany. Wnioskodawca musi mieć zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową. Celem kredytu w walucie może być zakup lub budową nieruchomości.

Jakie dokumenty są wymagane

Jeśli klient uzyskuje dochód z zagranicy, ocena zdolności do spłaty odbywa się na podstawie dokumentów. Najczęsciej potrzebne są:
- zaświadczenie o zatrudnieniu wypełnione przez pracodawcę na druku bankowym (dostępne są druki w języku angielskim i niemieckim),
- umowa o pracę,
- ostatnie rozliczenie podatkowe - jeśli dochód w ubiegłym roku był uzyskiwany za granicą,
- historia konta, na które wpływa wynagrodzenie - ostatnich 3 lub 12 miesięcy,
- raport kredytowy z kraju, w którym uzyskiwany jest dochód- odpowiednik polskiego BIK.
Dokumenty obcojęzyczne z reguły muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem od reguły są dokumenty w języku angielskim.

Warunki finansowania w obcej walucie

Aktualnie ofertę finansowania w walucie obcej mają 2 banki: Alior Bank i Pekao SA. W każdym z nich wymagany jest wyższy wkład własny niż przy kredycie w PLN. Jest to minimum 26% wartości inwestycji. Kolejne progi to 30 i 40%. Pożyczana kwota wypłacana jest w PLN - na konto zbywcy (przy zakupie nieruchomości) lub konto kredytobrcy (np. podczas remontu czy budowy domu systemem gospodarczym). Raty natomiast spłacane są w walucie obcej. 
Oprocentowanie może być zmienne lub okresowo stałe.

Czy osoba zarabiająca za granicą może wziąć kredyt w PLN

Tak. Pod warunkiem, że do kredytu przystąpi osoba zarabiająca w Polsce. Wówczas do dochodu w walucie stosowany jest współczynnik korygujący - dochód w walucie obcej przelicza się na PLN, zrównuje do dochodu w złotówkach, pomniejsza o 50%. Jeżeli po takiej korekcie jest zdolność kredytowa, kredyt udzielany jest w PLN.

bottom of page