top of page
mieszkanie bez wkładu_edited.jpg

Mieszkanie bez wkładu własnego

  • KIEDY > Program trwa i ma funkcjonować do 31 grudnia 2030.

  • DLA KOGO > Dla osób *nie posiadających wkładu własnego lub z wkładem nie wyższym niż 20% wartości inwestycji, *które nie posiadają nieruchomości mieszkalnej. Wyjątek stanowią rodziny z 2 i większą liczbą dzieci, z wkładem niższym niż 10%, które mogą posiadać mieszkanie lub dom nie większe niż 50 m2 - rodzina z 2 dzieci, 75 m2 - z 3 dzieci, 90 m2 z 4 dzieci, bez limitu - jeśli jest 5 dzieci i więcej. 

  • CEL KREDYTU > Środki mogą być przeznaczone na: budowę domu jednorodzinnego, zakup mieszkania lub domu, zakup spółdzielczego prawa dotyczącego mieszkania lub domu. Jeśli nabywana nieruchomość wymaga remontu lub wykończenia, można wnioskować jednocześnie o pulę na remont lub wykończenie.

  • WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI > Są limity cen za 1 metr kwadratowy, publikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl. Aktualnie dla miasta Bydgoszcz jest to 9 331,83 zł na rynku pierwotnym, 8 665,27 zł na rynku wtórnym. Dla gmin sąsiadujących z Bydgoszczą (Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka): 8 535,91 zł i 7 926,20 zł. Dla pozostałych gmin w województwie kujawsko-pomorskim: 7 740,00 zł i 7 187,14 zł

  • ​PODSTAWOWE PARAMETRY  >> Program działa tylko dla kredytów w PLN. Stopa procentowa może być zmienna lub stała przez okres co najmniej 5 lat. Minimalny okres spłaty to 15 lat

  • WKŁAD WŁASNY > od 0 zł do 200 000 zł. Przy czym nie może stanowić więcej niż 20% wartości  inwestycji dla kredytów o zmiennej stopie procentowej i 30% wartości inwestycji dla stopy okresowo stałej. Jeżeli wkłasnym jest wyłącznie działka budowlana, jej wartość może być wyższa niż 200 000 zł, jednak wysokość wkładu i rodzinnego kredytu nieszkaniowego nie może przekroczyć 1 mln zł. 

  • GWARANCJA > Maksymalna kwota gwarancji to 100 000 zł. Suma gwarancji i wkładu własnego nie może być wyższa niż 200 000 zł i nie może przekroczyć 20% wartości inwestycji. Za udzielenie gwarancji pobierana jest prowizja 1% - maksymalnie 1 000 zł.

  • SPŁATA RODZINNA >> Jeżeli w czasie spłaty w gospodarstwie domowym pojawi się drugie dziecko, kredytobiorca otrzymuje 20 000 zł w formie nadpłaty zobowiązania. Jeśli będzie to trzecie lub kolejne dziecko, nadpłacane jest 60 000 zł. Warunek - nie można posiadać innej nieruchomości mieszkanlnej, niż nabyta lub wybudowana za pomocą środków pochodzących z rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Chcesz skorzystać z programu?

bottom of page