UBEZPIECZENIA

 
 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Stanowią finansową ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń związanych  z życiem i zdrowiem.
Nieodzowne  zabezpieczenie zobowiązań finansowych.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Zabezpieczają sytuacje zniszczenia, uszkodzenia, utraty mienia: domu, mieszkania, budowy, wyposażenia, rzeczy osobistych.
Wymagane przy kredycie mieszkaniowym i pożyczce hipotecznej.