top of page

Pomoc w wyborze ubezpieczenia na życie lub nieruchomości

Ubezpieczenia na życie i nieruchomości to usługi ściśle związane z produktem hipotecznym. Ich rola to zapewnienie ochrony osoby zainteresowanej i jej bliskich oraz zabezpieczenie majątku przed różnymi zdarzeniami losowymi. Są oferowane przez banki, ale można też zdecydować się na polisę indywidualną.

 

Podczas spotkań z klientami w Bydgoszczy często poruszamy temat zabezpieczenia terminowej spłaty. Po pierwsze, rozmowa o nowym zobowiązaniu to dobry moment żeby zweryfikować posiadane polisy – czy zapewniają bezpieczeństwo w nieprzewidzianych sytuacjach. Po drugie, nowy kredyt wiąże się zazwyczaj z koniecznością zwiększenia poziomu ochrony finansowej.

Ubezpieczenie nieruchomości wymagane jest zawsze, jeśli decydujemy się pożyczyć od banku środki na zakup mieszkania lub domu, budowę domu, remont nieruchomości. Rolą takiej usługi jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania w sytuacji gdyby nieruchomość uległa zniszczeniu. Z reguły wymagana jest ochrona w podstawowym wariancie. Na własne potrzeby możemy rozszerzyć zakres o ruchomości, rzeczy osobiste, kradzież, włamanie czy odpowiedzialność cywilną.

Posiadanie polisy na życie często stanowi warunek uruchomienia kredytu. Ten produkt to obligo, jeśli jest jeden wnioskodawca lub jeden dochód w gospodarstwie domowym. Niektóre instytucje chcą by wszyscy klienci byli ubezpieczeni przez cały okres spłaty. Część wymaga by ochrona trwała przez pierwsze 3 lub 5 lat. Optymalne rozwiązanie to polisa na życie, która zabezpiecza płynną spłatę zadłużenia.

bottom of page