top of page
finansowanie firm_edited.jpg

Kredyt inwestycyjny

  • na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego firmy, w tym: na zakup/ budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ modernizację nieruchomości, w której firma prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą,

  • również na spłatę innego kredytu inwestycyjnego,

  • można sfinansować do 80% wartości planowanych nakładów netto

Kredyt obrotowy

  • na bieżące wydatki firmy

  • zakup wyposażenia, towarów, surowców, zgromadzenie zapasów

  • ułatwia zachowanie płynności finansowej

  • w formie kredytu ratalnego udzielanego na kilka lat lub linii w rachunku odnawianej co 12 miesięcy

  • Leasing

  • Faktoring

  • Pożyczki unijne

bottom of page