top of page
KWALIFIKCJE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

współpraca z NOTUS FINANSE S.A. www.notus.pl w charakterze eksperta finansowego

- od 2015 roku do dzisiaj

zatrudnienie w banku na stanowiskach asystent bankowy i doradca klienta

- od 2008 do 2015 roku

WYKSZTAŁCENIE

studia magisterskie na wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

(dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

ukończenie kursu branżowego organizowanego przez Związek Banków Polskich

i uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca oraz tytułu Dyplomowany Pracownik Bankowy

bottom of page