top of page

Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to produkt, który wiąże się z koniecznością wykupu dodatkowych ubezpieczeń. Jakie ubezpieczenia są związane z kredytem hipotecznym? Przed czym chronią? Jaki to koszt? Poniżej lista i krótka charakterystyka.


UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

Jest stosowane przy kredytach, gdzie nasz wkład własny stanowi mniej niż 20% wartości nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu. W większości banków ubezpieczenie niskiego wkładu jest już wliczone w cenę kredytu. W niektórych jest to koszt w postaci podwyższonego oprocentowania do momentu, aż regularnymi spłatami dotrzemy do poziomu, gdzie nasze środki będą stanowić 20% wartości kredytowanej nieruchomości.


UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wymagane zawsze, jeżeli kupujemy dom lub mieszkanie – od momentu kiedy stajemy się właścicielem nieruchomości. Obligatoryjne też, jeśli kredytujemy budowę domu - na etapie budowy lub od momentu, kiedy dom będzie gotowy. Bank wymaga podstawowego zakresu ochrony, to jest ubezpieczenia „murów” od ognia i innych zdarzeń losowych. We własnym zakresie można rozszerzyć ochronę o sytuacje kradzieży, ubezpieczenie ruchomości, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Składki za ubezpieczenie nieruchomości zazwyczaj opłacane są rocznie. Można liczyć, że ochrona podstawowa kosztuje około 0,1% wartości nieruchomości na rok. Możliwe są też składki opłacane miesięcznie – takie najczęściej zdarzają się przy ubezpieczeniach nieruchomości oferowanych przez banki.


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Banki bardzo często wymagają żeby posiadacz kredytu hipotecznego był ubezpieczony na życie. Ma to działać tak, że jeśli nastąpi śmierć kredytobiorcy lub jednego ze współkredytobiorców, spłaci się całość lub kredytu. Część ofert skonstruowana jest tak, że jeśli kupimy bankowe ubezpieczenie na życie, oferta kredytu jest bardziej atrakcyjna cenowo. Ubezpieczenia bankowe najczęściej są konieczne przez pierwsze 3 do 5 lat. Są też oferty, gdzie możemy wykorzystać polisę indywidualną. Nawet jeśli bank nie wymaga, warto poważnie pomyśleć o ubezpieczeniu na życie, jeśli zamierza się zaciągnąć długoletnie, wysokokwotowe zobowiązanie. Jest to zabezpieczenie dla nas, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą uniemożliwić terminową spłatę zobowiązania. Składka za polisę na życie może być opłacana co miesiąc, co kwartał lub raz do roku. Jej wysokość zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, naszego wieku, stanu zdrowia, zakresu ubezpieczenia.


UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ŹRÓDŁA DOCHODU

Jest to produkt, który z założenia ma nas chronić przed sytuacjami utraty źródła dochodu. Do takich sytuacji zalicza się: utratę pracy, czasową niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach ochrony ubezpieczyciel spłaca za nas ratę kredytu – z reguły przez okres od 6 do 12 miesięcy. Takie ubezpieczenie oferowane jest do kredytu hipotecznego aktualnie w dwóch bankach. Składkę płaci się jednorazowo z góry za 4 lata. Koszt składki można doliczyć do kredytu lub opłacić z własnych środków.


7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page