top of page

Jak uzyskać kredyt dla firmy

Zaktualizowano: 13 kwi 2023

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz potrzebować dodatkowej gotówki. Niezależnie czy środki chcesz przeznaczyć na bieżące działania czy nowe inwestycje, niezbędna może okazać się pomoc banku.

Jaki kredyt dla firmy?

Na pokrycie bieżących wydatków przeznaczony jest firmowy kredyt obrotowy. Można nim sfinansować zakup produktów, towarów, rozliczenia z kontrahentami, doraźne zobowiązania. Środki można uzyskać w formie limitu odnawialnego, gdzie bank udostępnia nam określoną kwotę w rachunku bieżącym - limit udostępniany jest na 12 miesięcy, a później odnawiany na kolejne okresy. Dostępne są też klasyczne zobowiązania ratalne, przyznawane na kilka lat i spłacane w ratach kapitałowo-odsetkowych.

Dla przedsiębiorców chcących rozwijać swój biznes, przeznaczony jest kredyt inwestycyjny. Jest to produkt wypłacany na określony cel, dostępne są wyższe kwoty i okresy spłaty. Często wymaga przygotowania biznes planu dla planowanej inwestycji i wniesienia wkładu własnego. Tym produktem można sfinansować zakup nieruchomości, gruntów, maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, licencji, patentów. Środki można też przeznaczyć na budowę lub remont nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Kredyt na firmę - to musisz wiedzieć!

Podobnie jak w przypadku finansowania osób prywatnych, przed udzieleniem

pożyczki, weryfikowana jest zdolność i kondycja finansową przedsiębiorcy. Generowany dochód powinien wystarczyć na terminową spłatę nowego zobowiązania.

Bardzo istotny jest też staż biznesu – co do zasady im dłuższy, tym łatwiej otrzymać pozytywną decyzję i korzystną cenę. Okres istnienia firmy warunkuje również czy w ogóle można starać się o kredyt. Najczęściej wymaga się by w momencie składania wniosku przedsiębiorca działał od minimum 12 lub 24 miesięcy.

Trzecim ważnym elementem jest zabezpieczenie spłaty. Niekiedy zabezpieczenie jest niezbędne aby w ogóle uzyskać kredyt firmowy, czasem opcjonalne – wówczas pozwala uzyskać lepsze warunki finansowania. Najczęściej stosowane formy zabezpieczenia to hipoteka, zastaw rejestrowy, kaucja, poręczenie, gwarancja bankowa, przelew wierzytelności.

46 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page