top of page

Przez ostatnie 2 miesiące bank BNP Paribas przyjmował wnioski o kredyt hipoteczny tylko od klientów osiągających dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony.

16 września 2020 r. to ograniczenie zostało zniesione. Oznacza to, że aktualnie  akceptowane są dochody z następujących źródeł:

1) Umowa o pracę na czas nieokreślony/ czas określony

2) Działalność gospodarcza (wszystkie formy rozliczenia z US)

3) Działalność rolnicza

4) Umowy zlecenia  /  Umowy o dzieło

5) Dochody z tytułu wynajmu lokali oraz dzierżawy gruntów (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej)

6) Emerytura/ Zasiłek przedemerytalny/ Renta

7) Dochód Marynarzy

8) Dywidenda z tytułu posiadanych udziałów w zyskach spółki

9) Dochody Członków Rad Nadzorczych/ Członków Zarządów

🌞

05-10-2020

bottom of page