top of page

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI

- stosowane jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

- wymagane przy kredycie na zakup czy budowę domu, mieszkania lub nieruchomości użytkowej

- zabezpiecza sytuacje zniszczenia nieruchomości na skutek zdarzeń losowych

- może być rozszerzone o ochronę mienia ruchomego

- ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą

bottom of page