top of page

WIRON już w pierwszym banku

Dziś pierwszy bank wprowadza do oferty oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego oparte na nowym wskaźniku referencyjnym WIRON.


WIRON to wskaźnik bazujący na transakcjach jednodniowych (tzw. overnight), rzeczywiście wykonanych prze uczestników obrotu finansowego, nie tylko na rynku między bankowym. Inaczej jest to cena po jakiej uczestnicy rynku tworzą depozyty na jeden dzień.


Stosowany dotychczas WIBOR skupia się jedynie na transakcjach międzybankowych i opiera się na prognozach. Jego wysokość zależy od przewidywań po jakie stawce banki będą sobie pożyczać pieniądze za kilka miesięcy, na bazie dzisiejszych transakcji i aktualnych uwarunkowań rynkowych.Docelowo WIRON ma zastąpić WIBOR do końca 2024 roku. Szczegółowa ścieżka zmian opisana jest tutaj.


Wprowadzenie nowego wskaźnika ma być korzystne dla kredytobiorców. WIRON lepiej odzwierciedla realia rynkowe i może być bardziej odporny na wahania stóp procentowych niż WIBOR. Korzystne jest też to, że wartości wskaźnika WIRON są dziś niższe WIBOR. Stawki na dzień 26-06-2023:

WIBOR 1M = 6,85%, 3M = 6,90%, 6M = 6,95%;

WIRON 1M = 5,93571%, 3M = 5,88480%, 6M = 5,91236%.

Administratorem wskaźników jest GBW Benchmark. Aktualne wartości poblikowane są na stronie www.gpwbenchmark.pl.
20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page