top of page

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

- bardzo często wymagane jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

- ma zapewnić spłatę zobowiązania w razie śmierci ubezpieczonego

- zabezpiecza bliskich przed stratami finansowymi 

- może być rozszerzone o ochronę w razie wypadku lub utraty zdrowia

- wypłacane świadczenia pomagają zachować płynność finansową

- poza funkcją ochronną może służyć gromadzeniu oszczędności

bottom of page