top of page

Ubezpieczenie pomostowe do zwrotu

Zaktualizowano: 15 lis 2022

17 września 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy zakresie obowiązkowego ubezpieczenia pomostowego, stosowanego przez banki do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Nowe przepisy nakładają na banki obowiązek zwrotu lub naliczenia na poczet innych należności kosztów, które ponosi kredytobiorca w okresie oczekiwania na wpis hipoteki.


Przepisy mają zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych od 17 września 2022 r. oraz umów zawartych przed dniem wejścia przepisów w życie, jeżeli jeszcze nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego.


Zwrot kosztów ma następować w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego.
13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page