top of page

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Refinansownie to przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. Inaczej, jest to zamknięcie jednego zobowiązania i jednoczesne zaciągnięcie drugiego. Nowy bank spłaca dotychczasowy kredyt i zaczynamy spłacać raty na nowych warunkach.


Kiedy warto przenieść kredyt?


Jeśli możemy uzyskać lepsze warunki.

Lepsze warunki to na przykład niższe oprocentowane. Gdy zaciągaliśmy kredyt z 10% wkładem własnym, wiązało się to z wyższą marżą. Spłata części kapitału i wzrost wartości nieruchomości powoduje, że nasz udział zwiększa się do ponad 20%. Co jest podstawą do uzyskania niższego oprocentowania. Przy zobowiązaniu długoterminowym i wysokokwotowym jakim jest kredyt hipoteczny, obniżenie oprocentowania o przykładowy 1 punkt procentowy, to spore oszczędności.


Korzytniejsze zasady to też zmiana formuły lub okresu spłaty. Może być tak, że z czasem nasza zdolność kredytowa uległa poprawie (nowa praca, awans, dodatkowy dochód w gospodarstwie). Wówczas przy okazji przenoszenia kredytu możemy skrócić okres kredytowania lub zdecydować się na raty malejące, co również obniża koszt odsetkowy kredytu.


Jeśli chcemy ułatwić sobie spłatę.

Przenosząc się do innego banku, można jednocześnie wydłużyć czas pozostały do spłaty, co pozwoli na obniżenie comiesięcznej raty i pomoże swobodniej dysponować budżetem domowym.


Jakie warunki i formalności wiążą się z przeniesieniem?


Refinansowanie kredytu hipotecznego wiąże się z ponownym przeliczeniem zdolności kredytowej, aktualizacją wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, kosztami wykreślenia i wpisu nowej hipoteki, często założeniem konta w nowym banku, czasami prowizją za udzielenie nowego kredytu. Należy też sprawdzić czy w umowie kredytu, który ma być spłacany nie ma zapisu o prowizji za wcześniejszą spłatę.


Przed podjęciem decyzji o refinansowaniu kredytu należy policzyć zyski, koszty, rozważyć wszystkie za i przeciw. Na pewno jest to opcja, którą warto się zainteresować.


15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page