top of page
bezpieczny kredyt 2%_edited.jpg

Bezpieczny kredyt 2%

KIEDY > Program będzie działać od 1 lipca 2023 i trwać do 31 grudnia 2027.

DLA KOGO > Dopłaty będą stosowane do kredytu na pierwsze mieszkanie lub pierwszy dom,
- dla osób, które nie posiadają i nie miały w przeszłości prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu (wyjątki: *nabycie w drodze spadku lub darowizny i zbycie nieruchomości przed ukończeniem 18 r.ż., *nabycie w drodze dziedziczenia udziału w lokalu mieszkalnym lub domu do 50%, w któym nie mieszka się od co najmniej 12 miesięcy, *posiadanie prawa własności do nieruchomości wyłączonej z użytkowania decyzją organu nadzoru budowlanego, w związku z katastrofą budowlaną lub działaniem żywiołu, co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.)

- najmłodszy wnioskodawca nie może mieć ukończonego 45 roku życia,

- kredytobiorcą może być singiel, singiel z dzieckiem, małżeństwo lub para wychowująca wspólnie minimum 1 dziecko,

- wniosek może składać osoba, która nie jest ani nie była stroną innej umowy kredytu hipotecznego, na zakup nieruchomości mieszkalnej, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

CEL KREDYTU > Środki mogą być przeznaczone na:

- zakup prawa własności / spółdzielczego prawa dotyczącego mieszkania lub domu, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym

- budowę / dokończenie budowy domu jednorodzinnego,

- zakup działki i budowę domu.

Jeśli nabywana nieruchomość wymaga remontu lub wykończenia, można wnioskować jednocześnie o środki na remont lub wykończenie.

Nie można finansować nieruchomości poza granicami Polski i cesji z umowy deweloperskiej

DOPŁATY > Dofinansowaniem będzie objęte pierwsze 120 rat kapitałowo-odsetkowych. Można zawnioskować o dopłaty w okresie karencji, jeśli rata w okresie odsetkowym jest wyższa niż prognozowana rata w okresie kapitałowo-odsetkowym. Dopłata pomniejsza comiesięczne zobowiązanie wobec banku. Informacje na temat przewidywanej wysokości rat znajdziesz na blogu w poście Bezpieczny kredyt 2% - szacunkowe raty.

PARAMETRY > Program przewidziany jest tylko dla kredytów w PLN. Stopa procentowa ma być stała przez pierwsze 10 lat. Przy czym stawka będzie ustalona na pierwsze 5 lat, po czym zaktualizowana na kolejne 5. Okres spłaty to minimum 15 lat.

KWOTY > Maksymalnie 500 000 zł kredytu dla singla, 600 000 zł dla małżeństwa lub pary wychowującej wspólnie minimum dziecko. Wyjątek: jeśli celem kredytu będzie dokończenie budowy domu, a wartość rozpoczętej budowy razem z działką przekroczy wartość 200 000 zł, można starać się o maksymlanie 100 000 zł kredytu dla singla, 150 000 zł dla małżeństwa lub pary wychowującej wspólnie dziecko.

WKŁAD WŁASNY >

- od 0 zł do 100 000 zł jeśli skorzystamy z gwarancji BGK (kredyt bez wkładu własnego)

- do 200 000 zł.

- działka budowlana - wartość działki może być wyższa niż 200 000 zł, jednak wówczas nie można już wnosić własnych środków, a wartość działki i wybudowanego domu nie może przekroczyć 1 mln zł.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA > Będzie wyższa niż przy standardowym kredycie. Komisja Nadzoru Finansowego w najnowszej nowelizacji rekomendacji S pozowliła bankom liczyć zdolność po uwzględnieniu niższej raty po dopłatach.

SPŁATA > Program jest oparty o raty malejące. Co oznacza, że w strukturze raty spłacana jest co miesiąc stała kwota kapitału i malejąca część odsetkowa. Każda kolejna rata jest niższa od poprzednj. Po 10 latach harmonogram automatycznie przekształci się w raty równe.

UTRATA DOPŁAT > Według założeń projektu ustawy, dofinansowanie wygasa jeśli: 
- w ciągu 24 miesięcy od zakończenia budowy lub nabycia mieszkania / domu nie przeniesiemy się do finansowanej nieruchomości,

- w ciągu pierwszych 10 lat *kupimy inne mieszkanie lub dom, sprzedamy, wynajmiemy lub użyczymy inne osobie finansowaną nieruchomość

*przejdziemy z oprocentowania stałego na zmienne,

*spłacimy częściowo kredyt w ciągu pierwszych 3 lat, a nadpłaty + wkład własny przekroczą sumę 200 000 zł,

*osoba, która na moment składania wniosku jako jedyna nie miała ukończonych 45 lat przestanie być stroną umowy kredytowej (wyjątkiem jest śmierć współkredytobiorcy),

*zmienimy sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

 

Chcesz przygotować się do programu?

bottom of page