top of page

Bezpieczny kredyt 2%

 • KIEDY > Program ma wejść w lipcu 2023 i trwać do 31 grudnia 2027.

 • DLA KOGO > Dopłaty mają być stosowane do kredytu na pierwsze mieszkanie lub pierwszy dom. Dla osób, które nie posiadają nieruchomości mieszkalnej ani nie miały w przeszłości. Najmłodszy wnioskodawca nie może mieć ukończonego 45 roku życia. Kredytobiorcą może być singiel, małżeństwo lub para wychowująca wspólnie minimum 1 dziecko.

 • CEL KREDYTU > Środki mogą być przeznaczone na: budowę domu jednorodzinnego, zakup mieszkania lub domu, zakup spółdzielczego prawa dotyczącego mieszkania lub domu. Jeśli nabywana nieruchomość wymaga remontu lub wykończenia, można wnioskować jednocześnie o środki na remont lub wykończenie.

 • DOPŁATY > Dofinansowaniem ma być objęte pierwsze 120 rat kapitałowo-odsetkowych. Dopłata będzie pomniejszać comiesięczne zobowiązanie klienta wobec banku.

 • PARAMETRY > Program przewidziany jest tylko dla kredytów w PLN. Stopa procentowa ma być stała przez pierwsze 10 lat. Przy czym stawka będzie ustalona na pierwsze 5 lat, po czym zaktualizowana na kolejne 5. Okres spłaty to minimum 15 lat.

 • KWOTY > Maksymalnie 500 000 zł kredytu dla singla, 600 000 zł dla małżeństwa lub pary wychowującej wspólnie min.1 dziecko. Jeśli celem kredytu bezie dokończenie budowy domu, maksymlanie 100 000 zł kredytu dla singla, 150 000 zł dla małżeństwa lub

 • ​​WKŁAD WŁASNY > od 0 zł  - program będzie można połączyć z programem kredyt bez wkładu własnego - do 200 000 zł. Wyjątek:  budowa domu, gdzie wkładem własnym może być działka budowlana. Wartość działki może być wyższa niż 200 000 zł, jednak wartość działki i wybudowanego domu nie może przekroczyć 1 mln zł.

 • ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA > Najprawdopodobniej będzie liczona według raty z dopłatą, czyli będzie wyższa niż przy standardowym kredycie.

 • SPŁATA > Program ma być oparty o raty malejące. Co oznacza, że w strukturze raty spłacana jest co miesiąc stała kwota kapitału i malejąca część odsetkowa. Każda kolejna rata jest niższa od poprzednj. Po 10 latach harmonogram automatycznie przekształci się w raty równe.

 • UTRATA DOPŁAT > Według założeń projektu ustawy, dofinansowanie wygasa jeśli: 
  - w ciągu 24 miesięcy od zakończenia budowy lub nabycia mieszkania / domu nie przeniesiemy się do finansowanej nieruchomości, - w ciągu pierwszych 10 lat kupimy inne mieszkanie lub dom, sprzedamy, wynajmiemy lub użyczymy inne osobie finansowaną, nieruchomość, przejdziemy z oprocentowania stałego na zmienne, spłacimy częściowo kredyt w ciągu pierwszych 3 lat (z pewnymi wyjątkami), osoba, która na moment składania wniosku jako jedyna nie miała ukończonych 45 lat przestanie być stroną umowy kredytowej, zmienimy sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.

 

Chcesz przygotować się do programu?

Dzielnica
bottom of page