top of page

Umowy zlecenie i umowy o dzieło wracają do łask jako dochód akceptowany przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.

Na początku zawirowań związanych z pandemią, osoby posiadające takie źródło dochodu, zostały praktycznie wyłączone z możliwości ubiegania się o kredyt mieszkaniowy. Wczoraj taką możliwość przywrócił mBank. Dochód z umowy zlecenie lub umowy o dzieło może być przyjęty, jeśli współpraca z aktualnym zleceniodawcą trwa od minimum 6 miesięcy.

Dochód z umowy zlecenie lub umowy dzieło akceptuje aktualnie również bank PKO BP. Nawet jeśli jest to jedyny dochód wnioskodawcy.

Czekamy na zmiany w polityce kredytowej w pozostałych bankach.

26-08-2020

bottom of page