Od 30 czerwca br. banki udzielające kredytów hipotecznych powinny mieć już w ofercie stałe oprocentowanie. Do tej pory nie było dużego wyboru i większość transakcji opierała się na oprocentowaniu zmiennym. Teraz jednak, po wzbogaceniu oferty i wskutek pojawiających się informacji o możliwych zwyżkach stóp procentowych, coraz więcej klientów zastanawia się nad wyborem oprocentowania stałego  Poniżej kilka informacji, które być może pomogą w podjęciu decyzji:

 

Oprocentowanie zmienne

- rata kredytu ulega korekcie, jeśli zmieniają się stopy procentowe

- korekta może następować co 3 lub 6 miesięcy, w zależności o jaką stawkę oparte jest oprocentowanie naszego kredytu (WIBOR 3M lub 6M)

- jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się podnieść stopy procentowe, zwiększy się rata naszego kredytu

- w razie zwyżek musimy przygotować comiesięczny budżet na większe obciążenie 

- jeśli stopy procentowe spadają, nasza rata aktualizuje się/ obniża na bieżąco

- jeżeli podpisujemy umowę wedłu oprocentowania zmiennego, możemy w trakcie spłaty przejść na oprocentowanie stałe

 

Oprocentowanie stałe

- gwarantuje stałą ratę kredytu przez okres 5 lub 7 lat (w zależności od banku)

- gdy stopy procentowe wzrosną lub spadną nasza rata pozostaje na ustalonym poziomie

- ustalony na kilka lat poziom kosztu kredytu ułatwia planowanie wydatków

- oprocentowanie stałe nie eliminuje, ale zmniejsza ryzyko zmiennej stopy procentowej

- po 5 lub 7 latach będziemy mogli ponownie zakontraktować stałą stawkę na kolejny okres lub przejść na oprocentowanie zmienne

- przy wyborze oferty kredyt z oprocentowaniem stałym jest z reguły droższy niż kredyt z oprocentowaniem zmiennym

 

Która opcja jest lepsza? Rzecz dotyczy przyszłości, jest szereg czynników (ekonomicznych, gospodarczych, społecznych), które mogą zmieniać obrót wydarzeń, więc na dzisiaj odpowiedź jest trudna. Czy dobrze wybraliśmy, będzie można stwierdzić dopiero po spłacie kredytu i podliczeniu wszystkich kosztów odsetkowych. Na ten moment to loteria.

07-07-2021