top of page

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe, do poziomu najniższego w historii. Teraz główna stopa procentowa wynosi 0,10%. Oznacza to, że możemy liczyć na niższe raty kredytowe. Ale musimy trochę poczekać. Dlaczego?

 

Wszystko zależy od tego, jak oprocentowany jest kredyt i w jakim miesiącu realizowana jest umowa kredytowa.

​Oprocentowanie zmienne (tak z reguły oprocentowane są kredyty mieszkaniowe) opiera się najczęściej na stawce  WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Jeżeli mamy WIBOR 3M, stawka oprocentowania i poziom raty ustalane są co 3 miesiące i obowiązują przez kolejne 3. Jeśli jest WIBOR 6M parametry zmieniają się co 6 miesięcy.

Przykładowo.

*Podpisujemy umowę, uruchamiamy kredyt w styczniu i od lutego zaczynamy spłacać. Oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 3M. Oznacza to, że mamy ustalony harmonogram spłat na luty, marzec i kwiecień. Aktualizacja oprocentowania następuje w kwietniu, wówczas ustalane są raty na maj, czerwiec i lipiec. Wynika z tego, że wszystkie 3 ostatnie decyzje o obniżce stóp procentowych (z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja), odczujemy w naszym portfelu od sierpnia.

*Zaczynamy spłacać kredyt w marcu. Raty mamy ustalone na bazie stawki WIBOR 6M. Oznacza to, że harmonogram spłat mamy ustalony do sierpnia. Aktualizacja planu spłat, obejmująca niższe stopy procentowe, zacznie obowiązywać dopiero od września.

Na jakie obniżki możemy liczyć? Ponownie przykłady.

 

*Spłacamy 200 000 zł kredytu w ratach równych. Przewidziane jest 20 lat spłaty. Oprocentowanie to marża 2% + WIBOR 3M. Przed obniżkami - dla WIBORu 3M = 1,71% - rata była na poziomie 1182 zł. Po obniżkach - dla WIBORu 3M = 0,28% - rata miesięczna wynosi 1039 zł.

 

*Mamy kredyt mieszkaniowy w wysokości 300 000 zł. Okres spłaty to 25 lat. Oprocentowanie to marża 1,95% + WIBOR 6M. Rata miesięczna - przy stawce WIBOR 6M sprzed obniżek = 1,79% - była na poziomie 1541 zł. Po zmianach - z WIBORem 6M = 0,29% - rata obniża się do poziomu 1307 zł.

Dla kredytów konsumpcyjnych niższe stopy powodują obniżenie maksymalnej stawki oprocentowania. Teraz bank nie może zaproponować kredytu gotówkowego oprocentowanego wyżej niż 7,20%.

Powyższe zasady dotyczą również kredytów firmowych.

15-06-2020

 

bottom of page