Image by Štefan Štefančík

kredyt obrotowy

- na bieżące wydatki firmy

- na zakup wyposażenia, towarów, zgromadzenie zapasów

- ułatwia zachowanie płynności finansowej