top of page
kredyt inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY

- na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego firmy, w tym: na zakup/ budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ modernizację nieruchomości, w której firma prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą,

- również na spłatę innego kredytu inwestycyjnego,

- z reguł można sfinansować do 80% wartości planowanych nakładów netto

bottom of page