top of page

Dobra wiadomość dla klientów planujących zakup lub budowę nieruchomości, a dysponujących ograniczoną kwotą środków własnych. Na rynku pojawiły się dwie nowe możliwości. Bank Pekao i Bank Ochrony Środowiska wprowadziły do oferty kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym.

 

Bank Pekao zaakceptuje 10% wkładu własnego, jeśli:

- przedmiotem transakcji będzie lokal mieszkalny o powierzchni nie większej niż 80 m2,

- lokal będzie zlokalizowany w Warszawie (wraz z aglomeracją), Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Olsztynie, Toruniu lub Katowicach (wraz z aglomeracją),

- kwota wnioskowanego kredytu nie będzie wyższa niż 1 000 000 zł.

Bank Ochrony Środowiska udzieli kredytu hipotecznego z 10% wkładem własnym po przyjęciu dodatkowego zabezpieczenia, które może mieć postać:
- zastawu na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,
- blokady środków na rachunku bankowym,
- zastawu rejestrowego na rachunku IKE lub IKZE,
- ubezpieczenia przez Bank brakującego wkładu własnego.

W sumie mamy teraz 6 banków, które akceptują wkład własny na minimalnym 10-procentowym poziomie. Są to:

- Bank Millennium,

- mBank,

- Alior Bank,

- Santander (tylko klienci posiadający w Banku konto osobiste w PLN, od min. 4 miesięcy, na które w każdym z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku dokonana była co najmniej jedna wpłata gotówkowa lub przelew),

- Bank Pekao,

- Bank Ochrony Środowiska.

25-01-2021

bottom of page